Kontakt

Struer Roklub
Fjordvejen 10C
7600 Struer

Som så mange andre foreninger har Struer Roklub en bestyrelse. Bestyrelsen mødes ca. en gang hver måned. Bestyrelsen består af formand, kasserer, rochef og sekretær. Udover disse består bestyrelsen også af nogle udvalgsformænd. Disse udvalg har hver deres ansvarsområde, med f.eks. at lave arrangementer, redigere klubblad og vedligeholdelse at både og klubhuset. Hvis du er interesseret i at deltage i et udvalg så meld dig til lederen af udvalget, der er altid behov for en ekstra hånd. Samtidigt får du en stor indflydelse på roklubbens daglige drift, bestyrelsen lytter i allerhøjeste grad til de indstillinger som udvalgene kommer med.

Bestyrelsen lytter også til dig som menigt medlem. Så har du et forslag, en idé eller bare et spørgsmål er du velkommen til at kontakte dem. Se nedenfor:

Bestyrelse og udvalg...klik her