Bådpleje

Bådene skal vedligeholdes og passes og plejes ellers holder de ikke fra sæson til sæson. Når vi har så gamle både som vi har er det fordi vi passer godt på dem.

Efter hver rotur: Båden skal skylles grundigt af og tørres både udvendig og indvendig. Husk at fjerne bundprobben.

Daglig håndtering og vedligeholdelse:

Hjul: Rullesæderne skal kontrolleres og hjulene, hjulaksler og hjulskinner skal rengøres og evt. smøres.

Skinner: Køreskinner rengøres efter hver rotur. Smør aldrig køreskinnerne. Kontroller at der ikke er skarpe kanter i enderne, det er generene for roeren.

Spændholt: Rengør og smør endehager, bundhage og split med lidt fedt.

Bundpropper: Bundpropperen skal kunne skrues ubesværet i. Gevindet renses og kan evt. smøres.

Åregange: Swivlerne må ikke have skarpe kanter der kan ødelægge åren. Swivler der er blevet slidt og er åbne skal klemmes sammen. Tolde efterses for slid og evt. brud/revner. Åregange rengøres for årefedt efter hver rotur.

Årer: Årene smøres med årefedt før hver rotur. Årefedt aftørres efter hver rotur. Kontroller at klemringen er fastspændt.

Dæk: Dækkene efterses for huller og revner.

Luger: Hvis lugerne går trægt kan de smøres. Lugerne er en del af bådens sikkerhedsudstyr og skal være tætte og skal kunne fastgøres/låses.

Roret: Roret efterses for revner. Rorlinen skal være forsvarligt fastgjort til roret.

Fangliner: Fangliner skal være forsvarligt fastgjort til båden. Hvis man bruger nylon eller polyestertovværk skal tamperne være "afsmeltet".

Redningsveste: Redningsvestene skal efterses for slitage, huller, defekte syninger mv. Remme og spænder skal kontrolleres.

Fejl og mangler og mangler der ikke umiddelbart kan repareres skal skrives i ankeprotokollen.